Overslaan naar content

Privacy Verklaring

Fijn dat je bij ons solliciteert! Hierdoor deel je persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en vertellen je in deze privacyverklaring graag over wat we met deze informatie doen.

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die solliciteert bij Perspectief. Verder geldt deze privacyverklaring zowel voor open sollicitaties, als sollicitaties naar bestaande vacatures. Algemene vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan de contactpersoon vermeld in de vacaturetekst of stuur je vraag naar recruitment@perspectief.eu

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We hebben de gegevens nodig om jouw geschiktheid voor de functie goed te kunnen beoordelen. Tevens moeten wij tijdens het wervings- en sollicitatieproces contact met je kunnen opnemen om bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek te plannen. Bij een positieve uitkomst van het sollicitatieproces, worden jouw gegevens gebruikt om een aanbod voor te bereiden.

Rechtsgrond van de verwerking

De basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ons eigen gerechtvaardigd belang (Artikel 6.1 lid f AVG), namelijk het vervullen van onze vacatures.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken tijdens de sollicitatieprocedure jouw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma's, arbeidsverleden en referenties. Alleen als je dit zelf op je CV hebt gezet, verwerken wij ook bijvoorbeeld jouw foto, nationaliteit of hobby’s en interesses.

Ook verwerken wij de gegevens die wij krijgen uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of mails in het kader van sollicitatie.

Mogelijk vragen wij je ook om mee te werken aan een DISC scan. Hiermee leren we jou nog beter kennen en krijgen we inzicht in jouw persoonlijkheid. Dat gaat altijd op vrijwillige basis en daarvoor is jouw toestemming vereist.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van Perspectief die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn medewerkers van HR/Recruiters die betrokken zijn bij werving & selectie en de leidinggevende(n).

Daarnaast gebruiken wij software van een externe partij die ons helpt bij het uitvoeren van ons werk. Deze externe partij – recruitee.com/nl - werkt alleen in onze opdracht en hiermee hebben wij afspraken vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Perspectief bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Als je na de sollicitatie niet bij ons in dienst komt, worden jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Alleen als je toestemming geeft, bewaren wij jouw persoonsgegevens langer in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zal Perspectief je persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaren.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Perspectief zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. De medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van sollicitanten en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Automatische besluitvorming

Perspectief maakt bij het wervings- of selectieproces géén gebruik van automatische besluitvorming. We nemen uitsluitend een besluit waarbij mensen jouw sollicitatiebrief en CV hebben beoordeeld.

Rechten van de sollicitant

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je hebben en wat we met deze gegevens doen. Daarom kun je Perspectief altijd verzoeken om inzage in je persoonsgegevens, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Tevens heb je het recht om Perspectief te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken en om jouw gegevens te laten overdragen. Je kunt jouw verzoek indienen via de website. Je krijgt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek een reactie van Perspectief. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan.

Vragen of klachten?

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over de manier waarop Perspectief jouw gegevens verwerkt, dan kun je contact opnemen met ons algemeen telefoonnummer (0341 438700) of met de functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@perspectief.eu.

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens door ons, dan kun je dit kenbaar maken door hier bij ons een klacht over in te dienen. De klacht kun je indienen via: klachten@perspectief.eu.

Ben je niet tevreden met onze antwoorden op jouw privacyvragen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laats aangepast op 13 juni 2023

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.